აღწერა

10-20 минут

გალერეა

მონაცემები

    10-20 минут
ინსტრუქციები
10-20 минут

რა შედის

10-20 минут

ინფორმაცია და კითხვა

ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან მეტი ამ

კომენტარები

თქვენი მიმოხილვა TripAdvisor
კითხვები გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ან დარეკეთ +995 597 03 54 21 +995 55 13 55 000