აღწერა

Тбилиси- Мцхета – Светицховели- жен. Монастырь – Бебрис цихе – Джвари – Зедазени

გალერეა

მონაცემები

    Тбилиси- Мцхета – Светицховели- жен. Монастырь – Бебрис цихе – Джвари – Зедазени
ინსტრუქციები
Тбилиси- Мцхета – Светицховели- жен. Монастырь – Бебрис цихе – Джвари – Зедазени

რა შედის

Тбилиси- Мцхета – Светицховели- жен. Монастырь – Бебрис цихе – Джвари – Зедазени

ინფორმაცია და კითხვა

ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან მეტი ამ

კომენტარები

თქვენი მიმოხილვა TripAdvisor
კითხვები გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ან დარეკეთ +995 597 03 54 21 +995 55 13 55 000